AED in Vorden verplaatst

Elk jaar krijgen ca. 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart is met de reanimatie. Burgerhulpverleners (BHV) zijn in veel gevallen eerder ter plekke dan de hulpdiensten. Daarom is er in de gemeente Bronckhorst een stichting in het leven geroepen die ervoor zorgt dat het mogelijk is, dat BHV-ers op tijd met een AED ter plekke kunnen zijn.

De stichting AED Bronckhorst zorgt voor het in standhouden van een voldoende dekkend AED-netwerk binnen de dorpskernen. Een succesvolle reanimatie staat of valt bij snel ingrijpen door mensen die weten hoe te handelen. De beschikbaarheid van 24/7 bereikbare én betrouwbare AED’s speelt daarbij een belangrijke rol.

Op het moment dat het netwerk van AED’s en burgerhulpverleners niet meer dekkend is, probeert de stichting dan een passende oplossing te zoeken. Dit was het geval met één van onze 28 AED’s. Deze moest verplaatst worden en er moest een nieuwe beheerder worden gevonden. Deze hebben we gevonden in mevrouw J.Riefel. Zij vond het goed dat er een AED bij haar pand aan de Beatrixlaan komt te hangen en ze wil ook de beheerderstaken op zich nemen. Het gaat hier om de AED die eerder aan de Christinalaan hing bij het pand van de fysiotherapiepraktijk. De stichting AED Bronckhorst is haar daar zeer erkentelijk voor.

Reacties zijn gesloten.