Locaties

Op steeds meer plaatsen zijn AED’s te vinden. De meeste circulatiestilstanden vinden thuis plaats. Dat betekent dat het van groot belang is dat er in elk dorp (en in grotere dorpen in elke wijk) AED’s voorhanden zijn. Ook op andere openbare plaatsen zijn AED’s te vinden, onder meer in winkelcentra, openbare gebouwen, sportaccommodaties, horecagelegenheden en seniorencomplexen. Niet alle AED’s binnen onze gemeente vallen onder het beheer van de stichting, hieronder treft u de locaties aan van onze AED’s die 24/7 inzetbaar zijn.

Reacties zijn gesloten.