Alles over de AED

Een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is een toestel dat gebruikt wordt bij een persoon met een acute circulatiestilstand. De AED dient een elektrische schok toe om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Bij een circulatiestilstand is het van groot belang om deze zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden. Lees hier alles over het gebruik en de mogelijkheden van AED’s.

AED Bedienen

Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken in een noodsituatie. Een AED is zeer eenvoudig te bedienen. Vrijwilligers van HartveiligWonen krijgen een training om in noodgevallen snel en goed te handelen en moeten bovendien jaarlijks bijscholing volgen. HartveiligWonen vereist dit omdat het van groot belang is dat vrijwilligers op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en in situaties met veel stress weten hoe zij moeten handelen.

Hoe werkt een AED?

Zodra iemand de AED opent of aanzet, begint een stem te vertellen wat er moet gebeuren. Op een AED zitten meestal slechts twee knoppen: één om het toestel in te schakelen en één om een schok toe te dienen. Het toestel geeft gesproken instructies. Na het plakken van de elektroden op de borst van het slachtoffer maakt de AED automatisch een analyse van het hartritme. Het toestel vertelt vervolgens of er een elektrische schok toegediend moet worden. En is dat het geval, dan krijgt de hulpverlener van de AED duidelijke instructies voor het toedienen van deze schok.

Hoe werkt een AED melding in de praktijk?

 • 112 melding hartfalen.
 • Softwareprogramma op de meldkamer wordt geactiveerd, een AED alert.
 • Postcode huisnummer wordt ingevoerd in het systeem
 • Dichtstbijzijnde AED wordt opgezocht door het systeem.
 • Tot 100 vrijwilligers binnen een cirkel van 2.000 meter rond de locatie van het slachtoffer krijgen een sms van de meldkamer van 112 met het adres van de dichtstbijzijnde AED + pincode AED-kast + adres waar het slachtoffer zich bevindt. Van de eerste 5 die bevestigen dat zij zullen komen worden er enkele gevraagd een AED op te halen en dan terplekke te gaan, de anderen gaan direct naar het slachtoffer en beginnen met reanimeren. De overigen die zich hebben aangemeld krijgen een annuleringsbericht.
  Nog directer werkt de ‘app’ van Hartveiligwonen. Een complete uitleg over de ‘app’ vindt u hier
 • Na overname door ambulancepersoneel neemt de vrijwilliger de AED mee naar huis en belt de contactpersoon.
 • Dit telefoonnummer staat op het AED deelnemerpasje, op elke AED en in elke buitenkast van de AED stichting Bronckhorst.
 • De beheerder  verzorgt de eerste nazorg, plaatst de AED + verzorgingsset + plakkers weer terug in de kast.
 • De AED is weer klaar voor gebruik.

Als er meer dan drie vrijwilligers komen, blijven er maar drie vrijwilligers aanwezig bij het slachtoffer. De anderen gaan dan weer naar huis.

Een AED is te herkennen aan het volgende beeldmerk:

Reacties zijn gesloten.