Sponsor worden

Ook sponsor worden met uw bedrijf?

Graag!! Hieronder leest u hoe en op welke manier uw bedrijf ons kan ondersteunen bij het Hartveilig houden van de gemeente Bronckhorst. Er is beslist ook een AED, die onder het beheer van onze stichting valt, bij u in de buurt. Doe daarom mee en meld uw bedrijf vandaag nog aan als incidentele of structurele sponsor!

Sponsorplan voor bedrijven bij de instandhouding van AED’s apparaten in onze gemeente.

Steeds meer ondernemers zien de voordelen van sociaal en maatschappelijk ondernemen. Ook uw bedrijf kan invulling geven aan deze vorm van sociale en maatschappelijke betrokkenheid door ons als stichting te helpen de openbare AED’s in de gemeente Bronckhorst in stand te houden.

De AED Stichting Bronckhorst is een vervolg op een initiatief van de gemeente Bronckhorst om de kernen in de gemeente Bronckhorst hartveilig te houden. De Stichting is bij notariële akte opgericht op 16 februari 2017.
De AED Stichting Bronckhorst heeft als doelstelling: Het in stand houden van een netwerk met voldoende Automatische Externe Defibrillators (AED’s) en voldoende burgerhulpverlening in alle kernen van de gemeente Bronckhorst, om snel eerste hulp te kunnen verlenen bij een hartstilstand, in aanvulling op de professionele hulpverlening.

De Stichting heeft 28 AED’s in beheer in de kernen Hummelo, Hoog Keppel, Laag Keppel, Voor- en Achter Drempt, Zelhem, Halle, Halle-Heide, Veldhoek, Hengelo, Keijenborg, Varssel, Velswijk, Steenderen, Rha, Olburgen, Bronckhorst, Toldijk, Baak, Vorden, Kranenburg en Wichmond.

Samenwerking met onze stichting is gebaseerd op wederzijds respect en gezamenlijke doelstellingen, zodat een win-win situatie kan worden gecreëerd, die in veel verschillende vormen inhoud kan krijgen.

De AED Stichting Bronckhorst heeft de ANBI status. Uw sponsorbijdrage is daardoor binnen de daarvoor geldende grenzen als gift fiscaal aftrekbaar.

Samenwerkingsvormen:

Incidenteel of structureel? Aan u de keuze!

Eenmalige/incidentele samenwerking:

a)

Sponsoring van één of meer AED’s in een geklimatiseerde buitenkast, beveiligd met pincode, inclusief installatie en 10 jaar onderhoud uitgevoerd door vrijwilligers

€ 2500 per stuk.

b)

Sponsoring of adoptie van één of meer AED’s inclusief 10 jaar onderhoud uitgevoerd door onze vrijwilligers

€ 1250 per stuk

c)

Sponsoring van één of meer geklimatiseerde buitenkasten beveiligd met pincode, incl. installatie en 10 jaar onderhoud uitgevoerd door onze vrijwilligers

€ 1250 per stuk

Structurele samenwerking:

a)

Bedrijfsdonateur, bijvoorbeeld een jaarlijkse donatie van
€ 300 – € 500 per jaar

b)

Sponsoring van het PR werk van de Stichting

c)

Steun in natura
Wij kunnen technische hulp gebruiken voor het vervangen van AED’s  en-kasten en voor eenvoudige reparaties in samenwerking met onze Buitendienst.

Iedere sponsoring wordt zeer gewaardeerd en naar waarde beoordeeld voor een passende tegenprestatie. Mogelijke tegenprestaties zijn o.a.:

  • Hoofdsponsor € 2500 of meer, uw logo op een sponsorbordje boven de AED-kast, vermelding met logo op onze website met link naar uw bedrijf en aanwezigheid als VIP bij belangrijke activiteiten.
  • Sponsor € 1000 – € 2500, vermelding van uw bedrijfsnaam op onze website.

DOE MEE: Houdt samen met ons Bronckhorst HART veilig! Uw steun is HART nodig! Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden met u te bespreken.

Johan van den Berg       
Voorzitter                        
T 06-53561222

Ben Harting
Secretaris
T 06-55967547

Reacties zijn gesloten.