AED in Vorden verplaatst

Elk jaar krijgen ca. 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart is met de reanimatie. Burgerhulpverleners (BHV) zijn in veel gevallen eerder ter plekke dan de hulpdiensten. Daarom…

Lees meer

Hummelo beschikt nu over een extra 24/7 AED

Aan de linker zijkant van de dependance van Hotel De Gouden Karper is sinds dinsdag 12 oktober bij de parkeerplaats een AED te vinden. Deze AED is 24 uur, 7 dagen per week inzetbaar en in een zogenaamde buitenkast geplaatst. Initiatiefnemer Herm Vlake heeft in samenspraak met Elisabeth Remmelink van…

Lees meer

Reanimatierichtlijnen weer terug naar normaal

De coronapandemie heeft de afgelopen 1,5 jaar gezorgd voor aangepaste reanimatierichtlijnen. Deze aanpassingen waren bedoeld om hulpverleners en slachtoffers te beschermen tegen het virus. En om tegelijkertijd slachtoffers van een hartstilstand zo goed mogelijk te reanimeren tijdens de coronapandemie. Reanimatie inclusief beademen Nu veel mensen zich hebben laten vaccineren en…

Lees meer

70-plussers weer opgeroepen voor reanimatiemeldingen

Vanaf nu worden alle mensen van 70 jaar en ouder weer door ons gealarmeerd bij een hartstilstand in de buurt. Eerder werden zij uitgesloten van reanimatiemeldingen in verband met het risico op een ziekenhuisopname, ernstige complicaties en zelfs overlijden door het coronavirus. Nu deze groep mensen bijna volledig is gevaccineerd,…

Lees meer

Nieuwe Richtlijnen Reanimatie voor Nederland beschikbaar

Op 21 april heeft de Nederlandse Reanimatie Raad de nieuwe Richtlijnen Reanimatie gepresenteerd. Deze richtlijnen vervangen de richtlijnen uit 2015. Waarom nieuwe richtlijnen? Voor het geven van reanimatie worden richtlijnen opgesteld. Reanimeren volgens deze richtlijnen maakt de kans op overleven zo groot mogelijk. Elke vijf jaar beoordelen experts de richtlijnen…

Lees meer

Ruim 11.000 meldingen!

Ons reanimatie oproepsysteem is van groot belang voor slachtoffers van een hartstilstand. Dat weet jij als geen ander! Wat is de impact van het oproepsysteem in cijfers en wat zijn onze doelstellingen en uitdagingen voor het komende jaar? >> Ontdek het nu

Lees meer

Bestuurswisseling

Herman Vrielink, vanaf het eerste uur voorzitter van de AED Stichting Bronckhorst, heeft conform het rooster van aftreden zijn functie neergelegd. Herman wilde zijn termijn liever niet meer verlengen.Met instemming van het bestuur heeft Johan van den Berg het voorzitterschap van Herman overgenomen en is zelf als penningmeester opgevolgd door…

Lees meer