Home

6 minuten… van levensbelang!

Elk jaar krijgen ca. 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart is met de reanimatie. Burgerhulpverleners (BHV) zijn in veel gevallen eerder ter plekke dan de hulpdiensten, het is daarom van groot belang dat er per woonkern binnen de gemeente Bronckhorst voldoende BHV-ers beschikbaar zijn. Dat laatste stimuleren wij daarom ook.

Daarnaast dragen wij als stichting zorg voor het in standhouden van een voldoende dekkend AED-netwerk binnen de dorpskernen. Een succesvolle reanimatie valt of staat bij snel ingrijpen door mensen die weten hoe te handelen. De beschikbaarheid van 24/7 bereikbare én betrouwbare AED’s speelt daarbij een belangrijke rol. Dáár willen wij samen met de beheerders van onze AED’s (allemaal onbetaalde vrijwilligers) van harte zorg voor dragen!

Johan van den Berg,

Voorzitter.

Werkgebied AED-Stichting Bronckhorst

Reacties zijn gesloten.