AED- en kastcontrole op 13 en 15 december 2022

Doel was om alle kasten te controleren en waar nodig ook direct de nodige reparaties uit te voeren. De 28 AED’s en kasten die zich in de kernen van onze gemeente bevinden zijn in tweeën verdeeld. Op 13 december was het Zuidoostelijke deel van de gemeente aan de beurt; Adriaan,…

Lees meer

Verplaatsing AED Kranenburg

Omdat we genoodzaakt waren om de AED in Kranenburg te verplaatsen, hebben we contact gezocht met VAMC De Graafschaprijders. De overkapping bij het clubhuis aan de Eikenlaan 2 te Kranenburg geeft een locatie die goed bereikbaar is voor hulpverleners. Wij zijn dat ook blij dat dat de VAMC zijn medewerking…

Lees meer

Rabo Clubsupport 2022

Deze Rabobankactie heeft onze stichting het mooie sponsorbedrag van € 494,62 opgeleverd. Dank aan allen die een stem op ons hebben uitgebracht, dank Rabobank!

Lees meer

Nieuwe AED Achter Drempt

 Een succesvolle reanimatie staat of valt bij snel ingrijpen door mensen die weten hoe te handelen. De beschikbaarheid van 24/7 bereikbare én betrouwbare AED’s speelt daarbij een belangrijke rol.In 2008 heeft de gemeente Bronckhorst daarom de stichting AED Bronckhorst in het leven geroepen. In alle dorpskernen van de gemeente kwam…

Lees meer

Aanschaf nieuwe AED’s

Een succesvolle reanimatie staat of valt bij snel ingrijpen door mensen die weten hoe te handelen. De beschikbaarheid van 24/7 bereikbare én betrouwbare AED’s speelt daarbij een belangrijke rol. In 2008 heeft de gemeente Bronckhorst daarom de stichting AED Bronckhorst in het leven geroepen. In alle dorpskernen van de gemeente…

Lees meer

Station Vorden heeft AED

Op het station in Vorden is een AED opgehangen. Op steeds meer stations in Nederland hangt een AED. Heel mooi, want het vergroot de overlevingskans bij een hartstilstand in de gehele omgeving van het station. Deze AED’s zijn aangemeld bij HartslagNu. Dit betekent dat zij burgerhulpverleners kunnen oproepen om een…

Lees meer

AED in Vorden verplaatst

Elk jaar krijgen ca. 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart is met de reanimatie. Burgerhulpverleners (BHV) zijn in veel gevallen eerder ter plekke dan de hulpdiensten. Daarom…

Lees meer

Hummelo beschikt nu over een extra 24/7 AED

Aan de linker zijkant van de dependance van Hotel De Gouden Karper is sinds dinsdag 12 oktober bij de parkeerplaats een AED te vinden. Deze AED is 24 uur, 7 dagen per week inzetbaar en in een zogenaamde buitenkast geplaatst. Initiatiefnemer Herm Vlake heeft in samenspraak met Elisabeth Remmelink van…

Lees meer