Twee nieuwe AED’s geplaatst in Vorden.

De AED Stichting Bronckhorst heeft er na de uitreiking van de cheque van € 1800,-, die zij heeft mogen ontvangen van De Werf, geen gras over laten groeien.
Afgelopen zaterdag zijn de twee AED’s die door de stichting worden beheerd vervangen door twee gloednieuwe exemplaren. Het is onbetwist dat een AED levensreddend kan zijn, maar dat kan alléén als er ook voldoende Burgerhulpverleners zijn die een reanimatie kunnen uitvoeren. Een AED kan nu eenmaal niet uit zichzelf naar een slachtoffer komen.
Vorden kan zich gelukkig prijzen met het feit dat er in het dorp voldoende BHV’ers zijn!

De voorzitter van de AED Stichting, Johan van den Berg, nam de eerste AED in ontvangst van Henk Vaags, de bestuursvoorzitter van De Werf. En hoewel de regen met bakken uit de lucht viel kon dat de pret niet drukken: vanaf nu kan Vorden weer 15 jaar vooruit met deze twee AED’s! Vervolgens werd deze AED door de beheerder, Eric Besselink, zorgvuldig in de klimaatkast geplaatst aan de Zutphenseweg, bij de fietsenwinkel van de firma Klein Brinke, direct achter het AVIA benzinestation aldaar.

De tweede nieuwe AED is kort daarna door de beheerder, Julia Riefel, geplaatst bij de Tandprothetische Praktijk Riefel aan de Beatrixlaan.
Vorden heeft naast deze twee AED’s van de stichting ook nog een aantal andere AED’s beschikbaar van instellingen of bedrijven. Bijvoorbeeld de AED die vlakbij het centrum hangt bij Het Kulturhus. Allemaal AED’s die 24 uur per dag, 7 dagen in de week inzetbaar zijn.

De AED Stichting is het bestuur maar zeker ook alle vrijwilligers van De Werf zeer dankbaar voor deze gulle bijdrage! Vorden is de komende jaren weer verzekerd van goed functionerende AED’s. De Stichting voert twee keer per jaar een intensieve controle uit van alle 28 AED’s die in haar bezit zijn binnen de kernen van de gemeente en repareert kleine gebreken aan de klimaatkasten en de AED’s zodra die door de vrijwillige beheerders gemeld worden of als die bij de controles geconstateerd worden.

Reacties zijn gesloten.