Najaarscontrole van alle 28 AED’s

Normaliter worden alle AED’s en kasten twee keer per jaar door de buitendienst en leden van het bestuur gecontroleerd. Het bestuur streeft op die manier na om de werking van onze AED’s bij een inzet zo goed als maar mogelijk is te garanderen.

In verband met de Coronamaatregelen heeft het bestuur deze keer de beheerders van onze AED’s gevraagd de najaarscontrôle zelf uit te voeren. Zij hebben daarbij een lijstje met aandachtspunten ontvangen en kunnen na controle het bestuur informeren over hun bevindingen.
Reparaties en vervangingen die nodig zijn gebleken worden door onze eigen buitendienst of in opdracht van het bestuur door derden uitgevoerd.

De beheerders controleren in de regel wekelijks optisch of de kast in orde is en of de AED paraat is. Het bestuur is de beheerders zeer erkentelijk dat zij de najaarscontrôle zelf willen verrichten

Reacties zijn gesloten.