Inspectieronde op 14 december 2023

Drie mensen van de buitendienst, Rommy, Adriaan en Johan, hadden besloten de ronde langs alle 28 AED’s van de stichting op één dag uit te voeren. Best spannend want je weet nooit wat je tegenkomt. Maar de inspectie verliep tot ieders volle tevredenheid!

Alle AED’s werkten uitstekend bij de zelftest! Bij twee AED’s moesten volgens schema de batterijen worden vervangen omdat die de leeftijdsgrens zouden gaan overschrijden, en bij één AED moesten om die reden de elektroden vervangen worden.

Alle AIVIA-buitenkasten werkten naar behoren, pincode-units, vergrendeling en verwarming was bij al die kasten perfect in orde. Bij een enkele Defibtechkast werkte de verwarming niet geheel naar behoren. Door de instellingen iets aan te passen was dat euvel tamelijk vlot opgelost zodat de verwarming weer netjes inschakelde.

Dit laatste is nog wel een puntje van nader onderzoek want de buitendienst wil eigenlijk precies weten waarom bij een paar van die kasten (bij een buitentemperatuur van + 5°C) de verwarming niet al in werking was getreden zoals dat bij de AIVIA kasten wel het geval was.
Dat willen we dus nog verder uitzoeken.

Reacties zijn gesloten.