Vers van de pers…

1 oktober 2021: Ook dit jaar doen we weer mee met Rabo ClubSupport.

De bank heeft ons meegedeeld dat we voldoen aan de voorwaarden om deel te nemen aan hun sponsoractie.
Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u van 4 tot 25 oktober 2021 meestemmen. Brengt u dan ook een stem uit op de AED-stichting Bronckhorst? Op die manier steunt u ons werk!
Wel klant maar geen lid? Dan kunt u deze link gebruiken om u bij de Rabobank aan te melden voor een gratis lidmaatschap.

——————————————————————————–———————————–

24 september 2021: Reanimatierichtlijnen weer terug naar normaal

De coronapandemie heeft de afgelopen 1,5 jaar gezorgd voor aangepaste reanimatierichtlijnen. Deze aanpassingen waren bedoeld om hulpverleners en slachtoffers te beschermen tegen het virus. En om tegelijkertijd slachtoffers van een hartstilstand zo goed mogelijk te reanimeren tijdens de coronapandemie.

Reanimatie inclusief beademen

Nu veel mensen zich hebben laten vaccineren en het virus zich minder snel verspreidt, is de kans op besmetting met het virus klein, net als de kans op ernstig ziekteverloop. Daarom kan de reanimatiezorg weer terug naar de situatie van voor de pandemie. Slachtoffers van een hartstilstand kunnen weer worden gereanimeerd volgens de normale richtlijnen, inclusief beademen.

Gezond verstand

Het coronavirus is nog niet uit de samenleving. Blijf als burgerhulpverlener altijd je gezonde verstand gebruiken. Je kunt er voor kiezen om toch niet te beademen, of dat juist wel te doen. Denk daarbij aan je eigen gezondheid, die van het slachtoffer, omstanders en andere hulpverleners. En reageer niet op een oproep wanneer je klachten hebt die passen bij het coronavirus, of volgens de richtlijnen van het RIVM in quarantaine moet blijven.

——————————————————————————–———————————–

30 januari 2021: Ruim 11.000 meldingen!

Ons reanimatie oproepsysteem is van groot belang voor slachtoffers van een hartstilstand. Dat weet jij als geen ander!

Wat is de impact van het oproepsysteem in cijfers en wat zijn onze doelstellingen en uitdagingen voor het komende jaar?

>> Ontdek het nu

——————————————————————————–———————————–

30 januari 2021: HartslagNu blijft alarmeren bij avondklok.

Wij hebben in Nederland nu te maken met een avondklok. Dit betekent dat je tussen 21:00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder geldige reden niet meer over straat mag.

Het verlenen van dringende medische hulp vormt een uitzondering op de avondklok. HartslagNu blijft dan ook tijdens de avondklok burgerhulpverleners alarmeren bij een hartstilstand in de buurt.

Heb je als burgerhulpverlener een verklaring nodig?

——————————————————————————–———————————–

20 januari 2021: Avondklok en hulpverlening?

Een bericht van HartslagNu.
Het kabinet stelt een avondklok in. Dit betekent dat je tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder geldige reden niet meer over straat mag. Het verlenen van dringende medische hulp vormt hierop een uitzondering. Reanimatiehulp is dus een geldige reden om over straat te mogen. HartslagNu blijft daarom ook tijdens de avondklok burgerhulpverleners alarmeren bij een hartstilstand in de buurt.

Het kabinet stelt voor dat je een getekende verklaring op zak moet hebben als je tijdens de avondklok toch naar buiten gaat. Wanneer jij als burgerhulpverlener reageert op een reanimatieoproep doe je dat namens HartslagNu. Jij bent bij ons geregistreerd en je kunt dat ook aantonen via de HartslagNu-app of MijnHartslagNu.nl. Tezamen met de reanimatieoproep is dat jouw verklaring. Loop je hier tegen problemen op, meld het dan bij HartslagNu.

Wil je een officiële verklaring, dan kun je die downloaden op rijksoverheid.nl.

——————————————————————————————————————–

1 december 2020: Bestuurswisseling.

Herman Vrielink, vanaf het eerste uur voorzitter van de AED Stichting Bronckhorst, heeft conform het rooster van aftreden zijn functie neergelegd. Herman wilde zijn termijn liever niet meer verlengen.
Met instemming van het bestuur heeft Johan van den Berg het voorzitterschap van Herman overgenomen en is zelf als penningmeester opgevolgd door Fons Huurneman.

Het vernieuwde bestuur ziet er na deze wisseling alsvolgt uit:
– Johan van den Berg, voorzitter + buitendienst;
– Ben Harting, secretaris;
– Fons Huurneman, penningmeester;
– Rommy Te Vaarwerk, bestuurslid + buitendienst
– Toke Gudde, bestuurslid.

——————————————————————————————————————–

28 november 2020 Rabo Clubsupport
Deze Rabobankactie heeft onze stichting het mooie sponsorbedrag van € 886,13 opgeleverd. Dank aan allen die een stem op ons hebben uitgebracht, dank Rabobank!

——————————————————————————————————————–

december 2020 Najaarscontrole van alle 28 AED’s.

Normaliter worden alle AED’s en kasten twee keer per jaar door de buitendienst en leden van het bestuur gecontroleerd. Het bestuur streeft op die manier na om de werking van onze AED’s bij een inzet zo goed als maar mogelijk is te garanderen.

In verband met de Coronamaatregelen heeft het bestuur deze keer de beheerders van onze AED’s gevraagd de najaarscontrôle zelf uit te voeren. Zij hebben daarbij een lijstje met aandachtspunten ontvangen en kunnen na controle het bestuur informeren over hun bevindingen.
Reparaties en vervangingen die nodig zijn gebleken worden door onze eigen buitendienst of in opdracht van het bestuur door derden uitgevoerd.

De beheerders controleren in de regel wekelijks optisch of de kast in orde is en of de AED paraat is. Het bestuur is de beheerders zeer erkentelijk dat zij de najaarscontrôle zelf willen verrichten.

——————————————————————————————————————–

vanaf 8 oktober 2020 Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn.

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is besloten om de richtlijnen voor reanimaties weer aan te scherpen. Bij elke reanimatie is weer het advies om de covid-19 richtlijn te volgen.
De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten.

De Covid-19 richtlijn
Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent:

  • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
  • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
  • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Het advies zoals gepubliceerd op 19 juni blijft verder van kracht, inclusief het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van kinderen. In het advies is ook nadrukkelijk de mogelijkheid opgenomen om wel volledige BLS toe te passen inclusief beademen bijvoorbeeld als er sprake is van de reanimatie van een direct familielid.

Advies voor risicogroepen
Behoor jij tot een risicogroep of ben jij huisgenoot van iemand die behoort tot de risicogroep? Wij adviseren je dan dringend om niet op een reanimatieoproep te reageren. Zet je account tijdelijk op Niet storen. Dit kun je natuurlijk ook doen als je gezien de situatie voorlopig even niet wil reageren op een oproep.

Boven 70 jaar geen oproepen
Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder alarmeren wij per 9 oktober voorlopig niet meer. Het risico op een ziekenhuisopname, ernstige complicaties en zelfs overlijden door het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het oproepen nog te kunnen rechtvaardigen. Wanneer het coronavirus in Nederland weer onder controle is, hopen wij je weer te mogen begroeten als burgerhulpverlener.

Draag een mondmasker!
Ook bij een reanimatie geldt het dringende advies om een mond-neusmasker te dragen. Dit is in lijn met het advies van de overheid voor alle burgers.

Ook belangrijk:
– Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
– Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
– Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
– Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.

Eerdere nieuwsberichten

september 2020 BedrijvenKring Bronckhorst schenkt duizend euro aan AED-stichting

vlnr: Pieter Gerrits, Johan van den Berg en Herman Vrielink.

Op woensdag 23 september ontving de penningmeester van de AED-stichting Bronckhorst, Johan van den Berg, in het bijzijn van de voorzitter van deze stichting, Herman Vrielink, in Hengelo GLD een cheque ter waarde van € 1000 uit handen van Pieter Gerrits, plaatsvervangend voorzitter van de BedrijvenKring Bronckhorst (BKB). Jaarlijks geeft de BKB een bedrag, dat vrijwillig door de aangesloten leden bijeen wordt gebracht, aan een goed doel. In januari 2020 besloot de ledenvergadering van de BKB deze eenmalige donatie te schenken aan de AED-stichting Bronckhorst. De overhandiging van de cheque werd vanwege de lockdown- en vakantieperiode wat vertraagd, maar nu was het zover!

Het bestuur van de AED-Stichting Bronckhorst, dat volledig uit vrijwilligers bestaat, is de BKB zeer dankbaar voor deze gulle donatie. Hiermee kan zij één van de AED’s die binnenkort aan vervanging toe zijn, vervangen voor een nieuwe. In 2017 heeft de stichting de taak, het “Hartveilig” houden van alle dorpskernen, overgenomen van de gemeente Bronckhorst. Bij de uitvoering van die taak is de stichting afhankelijk van donaties zoals die van het bestuur van de BKB.
Johan van den Berg: “Wij hopen dat dit initiatief van de BKB een voorbeeld mag zijn voor vele andere instanties, organisaties en bedrijven binnen onze gemeente die dit doel kunnen en willen ondersteunen. Wij beheren, verspreid over alle dorpskernen binnen Bronckhorst in totaal 28 AED’s met bijbehorende klimaatkasten die binnenkort voor een groot deel aan vervanging toe zijn. 
Daarom doen wij langs deze weg een beroep op iedereen die het nut en de noodzaak van ons werk inziet om ons helpen en dit initiatief te volgen”. 
Sinds dit jaar heeft de AED-stichting Bronckhorst ook een ANBI-status hetgeen donaties, incidenteel of structureel ook fiscaal aantrekkelijk maakt. (Zie ook www.aedbronckhorst.nl)

Juni 2020 Ondanks Corona, toch controle van al onze AED’s.

In verband met de coronacrisis heeft het bestuur besloten om de inspectieronde van april/mei nog even uit te stellen tot begin juni. Uiteindelijk is de ronde langs onze 28 AED’s en AED-klimaatkasten uitgevoerd in de tweede week van juni. Beide buitendienstmedewerkers trokken wel samen op, maar reden anders dan anders deze keer met eigen auto naar de betreffende AED-locaties. Daar voerden zij vervolgens met in acht neming van de 1,5 m. afstand-voorschriften de controle en testen uit.
De resultaten waren zeer bemoedigend, alle AED’s en hun klimaatkasten verkeerden in een prima staat. Eén kast functioneerde niet helemaal naar behoren (sloot niet af) maar nadat die later gereset was door de beheerder bleek ook dat euvel verholpen te zijn. Alle batterijen en elektroden zijn up-to-date, kortom de AED’s van onze stichting zijn dag en nacht paraat voor hun dankbare taak.


Januari 2020 Donateurs gezocht!

Over een paar jaar zijn vrijwel alle AED’s en AED-kasten binnen de kernen van onze gemeente aan vervanging toe. Daar is veel geld voor nodig.
Wilt u ons helpen om de gemeente Bronckhorst Hartveilig te houden? Wordt dan donateur.
Download hier het formulier voor particulieren of bekijk via deze link de mogelijkheden voor bedrijfssponsoring.
De AED Stichting heeft ook de ANBI-status, een structurele of incidentele donatie kan voor u of uw bedrijf dus ook fiscaal aantrekkelijk zijn. Wilt u meer weten? Mail ons dan via: AEDBronckhorst@outlook.com


december 2019 Ronde langs de AED’s.

Ter ondersteuning van de beheerders doet de buitendienst enkele keren per jaar ook een inspectieronde langs onze 28 AED’s. Zo ook in december 2019. De AED’s verkeerden allemaal in goede staat en kwamen goed door de zelftest, waaruit maar weer eens blijkt dat de beheerders hun werk goed doen. Bij een aantal AED’s zijn in 2019 de batterijen vervangen omdat de vervangingsdatum naderde. Dat gold ook voor enkele elektroden die moesten worden vernieuwdzijn vernieuwd vanwege de houdbaarheidsdatum.
Er kan natuurlijk altijd wat stuk gaan, ditmaal werd er een AED met een klein technische probleem ontdekt. Inmiddels is die door de buitendienst weer gereset waarmee al onze AED’s operationeel zijn.


September 2019 Hoe werkt een reanimatie?


2018-2020 Wij zoeken een beheerder beheerder in Bronkhorst.
Deze oproep is helaas nog steeds actueel.

Door het verhuizen van de beheerder van de AED in het stadje Bronckhorst zijn we al lange tijd op zoek naar een nieuwe beheerder. Er is nu wel iemand die een oogje in het zeil houdt en ons kan waarschuwen als er iets mis is met de AED ter plekke maar vanwege het feit dat het stadje een toeristische trekpleister is, zijn wij écht dringend op zoek naar beheerder die in (de nabije omgeving van) Bronkhorst woont. Voorlopig wordt die taak waargenomen door Rommy te Vaarwerk van onze buitendienst, maar hij woont te ver weg om dat langere tijd te blijven doen. U kunt zich aanmelden via aedbronckhorst@outlook.com. 


2018-2020 Burgerhulpverleners in Bronkhorst.
Deze oproep is helaas nog steeds actueel.

Niet alleen is in Bronkhorst een beheerder nodig, ook burgerhulpverleners zijn daar eigenlijk te weinig. Om er van verzekerd te zijn dat een AED kan worden ingezet als dat nodig is, zijn er natuurlijk ook burgerhulpverleners nodig die kunnen worden opgeroepen door HartslagNu (voorheen Hartveiligwonen). Er wordt uitgegaan van 10 burgerhulpverleners per AED,  waarvan er bij een melding 4 opgeroepen worden. Maar in Bronkhorst zijn er momenteel maar 4! Daarmee komt de hulpverlening in het gedrang! Als u een reanimatiediploma heeft, meldt u dan aan bij HartslagNu! Of ga een cursus volgen en meldt u aan!


2018-2020 Ook burgerhulpverleners in andere dorpskernen nodig!
Deze oproep is helaas nog steeds actueel.

Niet alleen in Bronkhorst zijn die nodig,  maar in meer kernen zijn er echt te weinig. Dat geldt vooral in Rha, Olburgen en in Hoog Keppel zijn er nog maar net genoeg. Als er daar niet meer bij HartslagNu aangemelde burgerhulpverleners worden gevonden kan de hulpverlening een probleem worden. En dat willen we natuurlijk niet laten gebeuren! Vandaar onze dringende oproep: doe een reanimatiecursus en meldt u aan bij HartslagNu!