BedrijvenKring Bronckhorst schenkt duizend euro aan AED-stichting

vlnr: Pieter Gerrits, Johan van den Berg en Herman Vrielink.

Op woensdag 23 september ontving de penningmeester van de AED-stichting Bronckhorst, Johan van den Berg, in het bijzijn van de voorzitter van deze stichting, Herman Vrielink, in Hengelo GLD een cheque ter waarde van € 1000 uit handen van Pieter Gerrits, plaatsvervangend voorzitter van de BedrijvenKring Bronckhorst (BKB). Jaarlijks geeft de BKB een bedrag, dat vrijwillig door de aangesloten leden bijeen wordt gebracht, aan een goed doel. In januari 2020 besloot de ledenvergadering van de BKB deze eenmalige donatie te schenken aan de AED-stichting Bronckhorst. De overhandiging van de cheque werd vanwege de lockdown- en vakantieperiode wat vertraagd, maar nu was het zover!

Het bestuur van de AED-Stichting Bronckhorst, dat volledig uit vrijwilligers bestaat, is de BKB zeer dankbaar voor deze gulle donatie. Hiermee kan zij één van de AED’s die binnenkort aan vervanging toe zijn, vervangen voor een nieuwe. In 2017 heeft de stichting de taak, het “Hartveilig” houden van alle dorpskernen, overgenomen van de gemeente Bronckhorst. Bij de uitvoering van die taak is de stichting afhankelijk van donaties zoals die van het bestuur van de BKB.
Johan van den Berg: “Wij hopen dat dit initiatief van de BKB een voorbeeld mag zijn voor vele andere instanties, organisaties en bedrijven binnen onze gemeente die dit doel kunnen en willen ondersteunen. Wij beheren, verspreid over alle dorpskernen binnen Bronckhorst in totaal 28 AED’s met bijbehorende klimaatkasten die binnenkort voor een groot deel aan vervanging toe zijn.
Daarom doen wij langs deze weg een beroep op iedereen die het nut en de noodzaak van ons werk inziet om ons helpen en dit initiatief te volgen”.
Sinds dit jaar heeft de AED-stichting Bronckhorst ook een ANBI-status hetgeen donaties, incidenteel of structureel ook fiscaal aantrekkelijk maakt. (Zie ook www.aedbronckhorst.nl)

Reacties zijn gesloten.