AED in Keijenborg verplaatst

HartslagNu.nl, de instantie die de spreiding van AED’s over het hele land in de gaten houdt, is sinds vorig jaar een nieuwe norm gaan hanteren, waarbij de straal rondom een AED-locatie kleiner is gemaakt om de bereikbaarheid bij een inzet te vergroten.
In Keijenborg bleek dat volgens de nieuwe uitgangspunten de locatie van de AED van de stichting niet langer een verantwoorde dekking bood voor het dorp. Om die reden is het bestuur van de stichting AED Bronckhorst op zoek gegaan naar een geschikter locatie en heeft die gevonden bij de Bernardusschool. Op een duidelijke plek, goed in het zicht vanaf de straat. Op het verzoek om onze AED daar te mogen plaatsen werd onmiddellijk positief gereageerd door een zeer spontane Babs Feijen, de directeur van de school. “Ga jullie gang maar, vooral omdat dat in het belang is van de hartveiligheid van het hele dorp!” zo reageerde Babs. Het bestuur is haar zeer dankbaar voor deze spontane reactie en de medewerking die we kregen!
De verplaatsing naar de nieuwe locatie aan de St. Bernardusstraat 2 is inmiddels voltooid, de AED bevindt zich vlak bij de ingang van de school.

Dit alles betekent wel dat de AED, die tot dan toe jarenlang in de hal van het Maria Postel gebouw aan de Pastoor Thuisstraat hing, daar verdwijnt. Voor die kant van de dorpskern is dat natuurlijk minder prettig. Maar Rommy te Vaarwerk, bestuurslid van de stichting, heeft contact opgenomen met de voetbalvereniging de Keijenburgse Boys aan de Pastoor Thuisstraat, waar naast de ingang ook een altijd toegankelijke AED hangt. Ook bij hen ontmoetten we een zeer welwillende houding, zij gaan hun AED aanmelden bij HartslagNu.nl. Dat betekent dat die AED ook via de meldkamer van 112 kan worden ingezet als er in die buurt een hartfalen wordt gemeld. Dit is een prachtige oplossing want hoewel de AED van de stichting bij de Bernardusschool feitelijk voldoet aan de nieuwe afstandscriteria, het is fijn dat er aan de andere kant van het dorp bij het voetbalveld ook een AED is, die kan worden benut als dat nodig blijkt te zijn.

Kortom, een win-win-situatie voor Keijenborg dat nu aan ‘alle kanten’ is voorzien van een AED! En het is zeer nuttig dat de burgerhulpverleners in Keijenborg op de hoogte zijn van de locatiewisseling die heeft plaatsgevonden.

Reacties zijn gesloten.