Vers van de pers…

1 oktober 2021: Ook dit jaar doen we weer mee met Rabo ClubSupport.

De bank heeft ons meegedeeld dat we voldoen aan de voorwaarden om deel te nemen aan hun sponsoractie.
Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u van 4 tot 25 oktober 2021 meestemmen. Brengt u dan ook een stem uit op de AED-stichting Bronckhorst? Op die manier steunt u ons werk!
Wel klant maar geen lid? Dan kunt u deze link gebruiken om u bij de Rabobank aan te melden voor een gratis lidmaatschap.

——————————————————————————–———————————–

24 september 2021: Reanimatierichtlijnen weer terug naar normaal

De coronapandemie heeft de afgelopen 1,5 jaar gezorgd voor aangepaste reanimatierichtlijnen. Deze aanpassingen waren bedoeld om hulpverleners en slachtoffers te beschermen tegen het virus. En om tegelijkertijd slachtoffers van een hartstilstand zo goed mogelijk te reanimeren tijdens de coronapandemie.

Reanimatie inclusief beademen

Nu veel mensen zich hebben laten vaccineren en het virus zich minder snel verspreidt, is de kans op besmetting met het virus klein, net als de kans op ernstig ziekteverloop. Daarom kan de reanimatiezorg weer terug naar de situatie van voor de pandemie. Slachtoffers van een hartstilstand kunnen weer worden gereanimeerd volgens de normale richtlijnen, inclusief beademen.

Gezond verstand

Het coronavirus is nog niet uit de samenleving. Blijf als burgerhulpverlener altijd je gezonde verstand gebruiken. Je kunt er voor kiezen om toch niet te beademen, of dat juist wel te doen. Denk daarbij aan je eigen gezondheid, die van het slachtoffer, omstanders en andere hulpverleners. En reageer niet op een oproep wanneer je klachten hebt die passen bij het coronavirus, of volgens de richtlijnen van het RIVM in quarantaine moet blijven.

——————————————————————————–———————————–

30 januari 2021: Ruim 11.000 meldingen!

Ons reanimatie oproepsysteem is van groot belang voor slachtoffers van een hartstilstand. Dat weet jij als geen ander!

Wat is de impact van het oproepsysteem in cijfers en wat zijn onze doelstellingen en uitdagingen voor het komende jaar?

>> Ontdek het nu

——————————————————————————–———————————–

30 januari 2021: HartslagNu blijft alarmeren bij avondklok.

Wij hebben in Nederland nu te maken met een avondklok. Dit betekent dat je tussen 21:00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder geldige reden niet meer over straat mag.

Het verlenen van dringende medische hulp vormt een uitzondering op de avondklok. HartslagNu blijft dan ook tijdens de avondklok burgerhulpverleners alarmeren bij een hartstilstand in de buurt.

Heb je als burgerhulpverlener een verklaring nodig?

——————————————————————————–———————————–

20 januari 2021: Avondklok en hulpverlening?

Een bericht van HartslagNu.
Het kabinet stelt een avondklok in. Dit betekent dat je tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder geldige reden niet meer over straat mag. Het verlenen van dringende medische hulp vormt hierop een uitzondering. Reanimatiehulp is dus een geldige reden om over straat te mogen. HartslagNu blijft daarom ook tijdens de avondklok burgerhulpverleners alarmeren bij een hartstilstand in de buurt.

Het kabinet stelt voor dat je een getekende verklaring op zak moet hebben als je tijdens de avondklok toch naar buiten gaat. Wanneer jij als burgerhulpverlener reageert op een reanimatieoproep doe je dat namens HartslagNu. Jij bent bij ons geregistreerd en je kunt dat ook aantonen via de HartslagNu-app of MijnHartslagNu.nl. Tezamen met de reanimatieoproep is dat jouw verklaring. Loop je hier tegen problemen op, meld het dan bij HartslagNu.

Wil je een officiële verklaring, dan kun je die downloaden op rijksoverheid.nl.

——————————————————————————————————————–

1 december 2020: Bestuurswisseling.

Herman Vrielink, vanaf het eerste uur voorzitter van de AED Stichting Bronckhorst, heeft conform het rooster van aftreden zijn functie neergelegd. Herman wilde zijn termijn liever niet meer verlengen.
Met instemming van het bestuur heeft Johan van den Berg het voorzitterschap van Herman overgenomen en is zelf als penningmeester opgevolgd door Fons Huurneman.

Het vernieuwde bestuur ziet er na deze wisseling alsvolgt uit:
– Johan van den Berg, voorzitter + buitendienst;
– Ben Harting, secretaris;
– Fons Huurneman, penningmeester;
– Rommy Te Vaarwerk, bestuurslid + buitendienst
– Toke Gudde, bestuurslid.

——————————————————————————————————————–

28 november 2020 Rabo Clubsupport
Deze Rabobankactie heeft onze stichting het mooie sponsorbedrag van € 886,13 opgeleverd. Dank aan allen die een stem op ons hebben uitgebracht, dank Rabobank!

——————————————————————————————————————–

december 2020 Najaarscontrole van alle 28 AED’s.

Normaliter worden alle AED’s en kasten twee keer per jaar door de buitendienst en leden van het bestuur gecontroleerd. Het bestuur streeft op die manier na om de werking van onze AED’s bij een inzet zo goed als maar mogelijk is te garanderen.

In verband met de Coronamaatregelen heeft het bestuur deze keer de beheerders van onze AED’s gevraagd de najaarscontrôle zelf uit te voeren. Zij hebben daarbij een lijstje met aandachtspunten ontvangen en kunnen na controle het bestuur informeren over hun bevindingen.
Reparaties en vervangingen die nodig zijn gebleken worden door onze eigen buitendienst of in opdracht van het bestuur door derden uitgevoerd.

De beheerders controleren in de regel wekelijks optisch of de kast in orde is en of de AED paraat is. Het bestuur is de beheerders zeer erkentelijk dat zij de najaarscontrôle zelf willen verrichten.

——————————————————————————————————————–

vanaf 8 oktober 2020 Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn.

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is besloten om de richtlijnen voor reanimaties weer aan te scherpen. Bij elke reanimatie is weer het advies om de covid-19 richtlijn te volgen.
De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten.

De Covid-19 richtlijn
Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent:

  • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
  • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
  • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Het advies zoals gepubliceerd op 19 juni blijft verder van kracht, inclusief het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van kinderen. In het advies is ook nadrukkelijk de mogelijkheid opgenomen om wel volledige BLS toe te passen inclusief beademen bijvoorbeeld als er sprake is van de reanimatie van een direct familielid.

Advies voor risicogroepen
Behoor jij tot een risicogroep of ben jij huisgenoot van iemand die behoort tot de risicogroep? Wij adviseren je dan dringend om niet op een reanimatieoproep te reageren. Zet je account tijdelijk op Niet storen. Dit kun je natuurlijk ook doen als je gezien de situatie voorlopig even niet wil reageren op een oproep.

Boven 70 jaar geen oproepen
Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder alarmeren wij per 9 oktober voorlopig niet meer. Het risico op een ziekenhuisopname, ernstige complicaties en zelfs overlijden door het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het oproepen nog te kunnen rechtvaardigen. Wanneer het coronavirus in Nederland weer onder controle is, hopen wij je weer te mogen begroeten als burgerhulpverlener.

Draag een mondmasker!
Ook bij een reanimatie geldt het dringende advies om een mond-neusmasker te dragen. Dit is in lijn met het advies van de overheid voor alle burgers.

Ook belangrijk:
– Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
– Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
– Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
– Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.