Eerdere nieuwsberichten

september 2020 BedrijvenKring Bronckhorst schenkt duizend euro aan AED-stichting

vlnr: Pieter Gerrits, Johan van den Berg en Herman Vrielink.

Op woensdag 23 september ontving de penningmeester van de AED-stichting Bronckhorst, Johan van den Berg, in het bijzijn van de voorzitter van deze stichting, Herman Vrielink, in Hengelo GLD een cheque ter waarde van € 1000 uit handen van Pieter Gerrits, plaatsvervangend voorzitter van de BedrijvenKring Bronckhorst (BKB). Jaarlijks geeft de BKB een bedrag, dat vrijwillig door de aangesloten leden bijeen wordt gebracht, aan een goed doel. In januari 2020 besloot de ledenvergadering van de BKB deze eenmalige donatie te schenken aan de AED-stichting Bronckhorst. De overhandiging van de cheque werd vanwege de lockdown- en vakantieperiode wat vertraagd, maar nu was het zover!

Het bestuur van de AED-Stichting Bronckhorst, dat volledig uit vrijwilligers bestaat, is de BKB zeer dankbaar voor deze gulle donatie. Hiermee kan zij één van de AED’s die binnenkort aan vervanging toe zijn, vervangen voor een nieuwe. In 2017 heeft de stichting de taak, het “Hartveilig” houden van alle dorpskernen, overgenomen van de gemeente Bronckhorst. Bij de uitvoering van die taak is de stichting afhankelijk van donaties zoals die van het bestuur van de BKB.
Johan van den Berg: “Wij hopen dat dit initiatief van de BKB een voorbeeld mag zijn voor vele andere instanties, organisaties en bedrijven binnen onze gemeente die dit doel kunnen en willen ondersteunen. Wij beheren, verspreid over alle dorpskernen binnen Bronckhorst in totaal 28 AED’s met bijbehorende klimaatkasten die binnenkort voor een groot deel aan vervanging toe zijn. 
Daarom doen wij langs deze weg een beroep op iedereen die het nut en de noodzaak van ons werk inziet om ons helpen en dit initiatief te volgen”. 
Sinds dit jaar heeft de AED-stichting Bronckhorst ook een ANBI-status hetgeen donaties, incidenteel of structureel ook fiscaal aantrekkelijk maakt. (Zie ook www.aedbronckhorst.nl)

Juni 2020 Ondanks Corona, toch controle van al onze AED’s.

In verband met de coronacrisis heeft het bestuur besloten om de inspectieronde van april/mei nog even uit te stellen tot begin juni. Uiteindelijk is de ronde langs onze 28 AED’s en AED-klimaatkasten uitgevoerd in de tweede week van juni. Beide buitendienstmedewerkers trokken wel samen op, maar reden anders dan anders deze keer met eigen auto naar de betreffende AED-locaties. Daar voerden zij vervolgens met in acht neming van de 1,5 m. afstand-voorschriften de controle en testen uit.
De resultaten waren zeer bemoedigend, alle AED’s en hun klimaatkasten verkeerden in een prima staat. Eén kast functioneerde niet helemaal naar behoren (sloot niet af) maar nadat die later gereset was door de beheerder bleek ook dat euvel verholpen te zijn. Alle batterijen en elektroden zijn up-to-date, kortom de AED’s van onze stichting zijn dag en nacht paraat voor hun dankbare taak.


Januari 2020 Donateurs gezocht!

Over een paar jaar zijn vrijwel alle AED’s en AED-kasten binnen de kernen van onze gemeente aan vervanging toe. Daar is veel geld voor nodig.
Wilt u ons helpen om de gemeente Bronckhorst Hartveilig te houden? Wordt dan donateur.
Download hier het formulier voor particulieren of bekijk via deze link de mogelijkheden voor bedrijfssponsoring.
De AED Stichting heeft ook de ANBI-status, een structurele of incidentele donatie kan voor u of uw bedrijf dus ook fiscaal aantrekkelijk zijn. Wilt u meer weten? Mail ons dan via: AEDBronckhorst@outlook.com


december 2019 Ronde langs de AED’s.

Ter ondersteuning van de beheerders doet de buitendienst enkele keren per jaar ook een inspectieronde langs onze 28 AED’s. Zo ook in december 2019. De AED’s verkeerden allemaal in goede staat en kwamen goed door de zelftest, waaruit maar weer eens blijkt dat de beheerders hun werk goed doen. Bij een aantal AED’s zijn in 2019 de batterijen vervangen omdat de vervangingsdatum naderde. Dat gold ook voor enkele elektroden die moesten worden vernieuwdzijn vernieuwd vanwege de houdbaarheidsdatum.
Er kan natuurlijk altijd wat stuk gaan, ditmaal werd er een AED met een klein technische probleem ontdekt. Inmiddels is die door de buitendienst weer gereset waarmee al onze AED’s operationeel zijn.


September 2019 Hoe werkt een reanimatie?


2018-2020 Wij zoeken een beheerder beheerder in Bronkhorst.
Deze oproep is helaas nog steeds actueel.

Door het verhuizen van de beheerder van de AED in het stadje Bronckhorst zijn we al lange tijd op zoek naar een nieuwe beheerder. Er is nu wel iemand die een oogje in het zeil houdt en ons kan waarschuwen als er iets mis is met de AED ter plekke maar vanwege het feit dat het stadje een toeristische trekpleister is, zijn wij écht dringend op zoek naar beheerder die in (de nabije omgeving van) Bronkhorst woont. Voorlopig wordt die taak waargenomen door Rommy te Vaarwerk van onze buitendienst, maar hij woont te ver weg om dat langere tijd te blijven doen. U kunt zich aanmelden via aedbronckhorst@outlook.com. 


2018-2020 Burgerhulpverleners in Bronkhorst.
Deze oproep is helaas nog steeds actueel.

Niet alleen is in Bronkhorst een beheerder nodig, ook burgerhulpverleners zijn daar eigenlijk te weinig. Om er van verzekerd te zijn dat een AED kan worden ingezet als dat nodig is, zijn er natuurlijk ook burgerhulpverleners nodig die kunnen worden opgeroepen door HartslagNu (voorheen Hartveiligwonen). Er wordt uitgegaan van 10 burgerhulpverleners per AED,  waarvan er bij een melding 4 opgeroepen worden. Maar in Bronkhorst zijn er momenteel maar 4! Daarmee komt de hulpverlening in het gedrang! Als u een reanimatiediploma heeft, meldt u dan aan bij HartslagNu! Of ga een cursus volgen en meldt u aan!


2018-2020 Ook burgerhulpverleners in andere dorpskernen nodig!
Deze oproep is helaas nog steeds actueel.

Niet alleen in Bronkhorst zijn die nodig,  maar in meer kernen zijn er echt te weinig. Dat geldt vooral in Rha, Olburgen en in Hoog Keppel zijn er nog maar net genoeg. Als er daar niet meer bij HartslagNu aangemelde burgerhulpverleners worden gevonden kan de hulpverlening een probleem worden. En dat willen we natuurlijk niet laten gebeuren! Vandaar onze dringende oproep: doe een reanimatiecursus en meldt u aan bij HartslagNu!