Meerdere mensen zijn de afgelopen jaren in de Gemeente Bronckhorst in leven gebleven, dankzij het AED-netwerk. Deze nieuwe stichting neemt het beheer van dit netwerk nu over van de gemeente.

Ons doel

Snel handelen bij een hartstilstand

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Vooral te weinig zuurstof naar de hersenen zorgt al snel voor problemen. Al na 4 tot 6 minuten raken hersencellen onherstelbaar beschadigd. Daarna lopen ook andere organen schade op. De enige kans op overleven is als omstanders snel hulp bieden: direct 112 bellen, starten met reanimeren en een schok toedienen met een AED. In de gemeente Bronckhorst hangen 28 AED’s van onze stichting verspreidt over de kerndorpen, die op elk moment van de dag beschikbaar zijn. Het zijn draagbare apparaten die het hartritme na een hartstilstand weer kunnen herstellen. Dit gebeurt door middel van een elektrische schok. Tot op heden was het beheer, het onderhoud en de vervanging van de AED’s een taak van de gemeente. De gemeente Bronckhorst stoot deze taak nu af omdat het niet tot de kerntaken van een gemeente hoort. De AED-stichting Bronckhorst heeft het stokje overgenomen.

AED netwerk

Het AED-netwerk in Bronckhorst bestaat momenteel uit zeshonderd vrijwilligers. De helft daarvan is binnen een bedrijf opgeleid als Burgerhulp verlener om dergelijke hulp te kunnen verlenen. De andere helft heeft zich aangemeld en vervolgens een speciale cursus voor AED-vrijwilligers gevolgd. Het netwerk van vrijwilligers is door de gemeente Bronckhorst verworven. De stichting heeft als belangrijke taak om er voor te zorgen dat de AEDs en kasten goed functioneren de elektroden en de batterijen mogen de verval datum niet overschreden hebben, tevens na een inzet voor vervanging zorgen. Ook contact houden met het netwerk van vrijwilligers behoort tot onze taak.

De vrijwilligers doen dit werk zeker niet voor niets, in de gemeente Bronckhorst lukt het hun om ongeveer een kwart van de gevallen iemand in leven te houden. Als je hulp kunt bieden, dan geeft dat achteraf een goed gevoel. Dit netwerk maakt de kans dat mensen overleven groter.

Verantwoordelijkheid gemeente Bronckhorst

De Gemeente Bronckhorst blijft wel verantwoordelijk voor de alarmering en het verlenen van de nazorg aan vrijwilligers. De stichting zal dan ook nauw samenwerken met de Gemeente.