Een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is een toestel dat gebruikt wordt bij een persoon met een acute circulatiestilstand. De AED dient een elektrische schok toe om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Bij een circulatiestilstand is het van groot belang om deze zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden. Lees hier alles over het gebruik en de mogelijkheden van AED’s.

AED Bedienen

Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken in een noodsituatie. Een AED is zeer eenvoudig te bedienen. Vrijwilligers van HartveiligWonen krijgen een training om in noodgevallen snel en goed te handelen en moeten bovendien jaarlijks bijscholing volgen. HartveiligWonen vereist dit omdat het van groot belang is dat vrijwilligers op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en in situaties met veel stress weten hoe zij moeten handelen.

Hoe werkt een AED?

Zodra iemand de AED opent of aanzet, begint een stem te vertellen wat er moet gebeuren. Op een AED zitten meestal slechts twee knoppen: één om het toestel in te schakelen en één om een schok toe te dienen. Het toestel geeft gesproken instructies. Na het plakken van de elektroden op de borst van het slachtoffer maakt de AED automatisch een analyse van het hartritme. Het toestel vertelt vervolgens of er een elektrische schok toegediend moet worden. En is dat het geval, dan krijgt de hulpverlener van de AED duidelijke instructies voor het toedienen van deze schok.

Een AED is te herkennen aan het volgende beeldmerk: