Nieuwsberichten

Vers van de pers…

vanaf 8 oktober 2020 Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn.

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is besloten om de richtlijnen voor reanimaties weer aan te scherpen. Bij elke reanimatie is weer het advies om de covid-19 richtlijn te volgen.
De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten.

De Covid-19 richtlijn
Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent:

  • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
  • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
  • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Het advies zoals gepubliceerd op 19 juni blijft verder van kracht, inclusief het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van kinderen. In het advies is ook nadrukkelijk de mogelijkheid opgenomen om wel volledige BLS toe te passen inclusief beademen bijvoorbeeld als er sprake is van de reanimatie van een direct familielid.

Advies voor risicogroepen
Behoor jij tot een risicogroep of ben jij huisgenoot van iemand die behoort tot de risicogroep? Wij adviseren je dan dringend om niet op een reanimatieoproep te reageren. Zet je account tijdelijk op Niet storen. Dit kun je natuurlijk ook doen als je gezien de situatie voorlopig even niet wil reageren op een oproep.

Boven 70 jaar geen oproepen
Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder alarmeren wij per 9 oktober voorlopig niet meer. Het risico op een ziekenhuisopname, ernstige complicaties en zelfs overlijden door het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het oproepen nog te kunnen rechtvaardigen. Wanneer het coronavirus in Nederland weer onder controle is, hopen wij je weer te mogen begroeten als burgerhulpverlener.

Draag een mondmasker!
Ook bij een reanimatie geldt het dringende advies om een mond-neusmasker te dragen. Dit is in lijn met het advies van de overheid voor alle burgers.

Ook belangrijk:
– Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
– Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
– Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
– Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.


oktober 2020 Oproep voor een nieuwe penningmeester.

Vanwege het rooster van aftreden zal binnenkort de voorzittersfuncie in het bestuur vacant worden. Voorzitter Herman Vrielink heeft aangegeven zijn termijn, die eind oktober afloopt, niet te willen verlengen.
Johan van den Berg wil, na overleg met de andere bestuursleden, de voorzittersrol wel overnemen van Herman, maar dat is niet verenigbaar met het penningmeesterschap. 
Daarom zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester, iemand die ook begaan is met het doel van de stichting: het Hartveilig houden van alle dorpskernen binnen de gemeente Bronckhorst. 
Is dit iets voor u of wilt u eerst meer informatie, mail dan even naar aedbronckhorst@outlook.com


september 2020 BedrijvenKring Bronckhorst schenkt duizend euro aan AED-stichting

vlnr: Pieter Gerrits, Johan van den Berg en Herman Vrielink.

Op woensdag 23 september ontving de penningmeester van de AED-stichting Bronckhorst, Johan van den Berg, in het bijzijn van de voorzitter van deze stichting, Herman Vrielink, in Hengelo GLD een cheque ter waarde van € 1000 uit handen van Pieter Gerrits, plaatsvervangend voorzitter van de BedrijvenKring Bronckhorst (BKB). Jaarlijks geeft de BKB een bedrag, dat vrijwillig door de aangesloten leden bijeen wordt gebracht, aan een goed doel. In januari 2020 besloot de ledenvergadering van de BKB deze eenmalige donatie te schenken aan de AED-stichting Bronckhorst. De overhandiging van de cheque werd vanwege de lockdown- en vakantieperiode wat vertraagd, maar nu was het zover!

Het bestuur van de AED-Stichting Bronckhorst, dat volledig uit vrijwilligers bestaat, is de BKB zeer dankbaar voor deze gulle donatie. Hiermee kan zij één van de AED’s die binnenkort aan vervanging toe zijn, vervangen voor een nieuwe. In 2017 heeft de stichting de taak, het “Hartveilig” houden van alle dorpskernen, overgenomen van de gemeente Bronckhorst. Bij de uitvoering van die taak is de stichting afhankelijk van donaties zoals die van het bestuur van de BKB.
Johan van den Berg: “Wij hopen dat dit initiatief van de BKB een voorbeeld mag zijn voor vele andere instanties, organisaties en bedrijven binnen onze gemeente die dit doel kunnen en willen ondersteunen. Wij beheren, verspreid over alle dorpskernen binnen Bronckhorst in totaal 28 AED’s met bijbehorende klimaatkasten die binnenkort voor een groot deel aan vervanging toe zijn. 
Daarom doen wij langs deze weg een beroep op iedereen die het nut en de noodzaak van ons werk inziet om ons helpen en dit initiatief te volgen”. 
Sinds dit jaar heeft de AED-stichting Bronckhorst ook een ANBI-status hetgeen donaties, incidenteel of structureel ook fiscaal aantrekkelijk maakt. (Zie ook www.aedbronckhorst.nl)

Previous Article