Nieuwsberichten

Open dag Brandweer Vorden 18 mei 2019

De AED stichting Bronckhorst was ook vertegenwoordigd op de open dag van de brandweer

Vorden op 18 mei 2019. Er werd informatie verstrekt over de stichting, het belang van een

reanimatiecursus en natuurlijk het aanmelden als burgerhulpverlener.

 

 

Previous Article