Nieuwsberichten

Nieuwtjes

NIEUWTJES:

2019. Ronde langs de AED’s.
Ter ondersteuning van de beheerders doet de buitendienst enkele keren per jaar ook een inspectieronde langs onze 28 AED’s. Zo ook in december 2019. De AED’s verkeerden allemaal in goede staat en kwamen goed door de zelftest, waaruit maar weer eens blijkt dat de beheerders hun werk goed doen. Bij een aantal AED’s zijn in 2019 de batterijen vervangen omdat de vervangingsdatum naderde. Dat gold ook voor enkele elektroden die moesten worden vernieuwdzijn vernieuwd vanwege de houdbaarheidsdatum.
Er kan natuurlijk altijd wat stuk gaan, ditmaal werd er een AED met een klein technische probleem ontdekt. Inmiddels is die door de buitendienst weer gereset waarmee al onze AED’s operationeel zijn.

2018-2019. Vacature beheerder in Bronkhorst.
Door het verhuizen van de beheerder daar zijn we al geruime tijd op zoek naar een nieuwe beheerder. Gelukkig is er nu wel iemand die een oogje in het zeil houdt en ons kan waarschuwen. Maar we zijn dringend op zoek naar beheerder die in (de nabije omgeving van) Bronkhorst woont. Voorlopig wordt die taak waargenomen door Rommy te Vaarwerk van onze buitendienst, maar hij woont te ver weg om dat langere tijd te blijven doen. Daarom: beheerder gezocht voor Bronkhorst.

2018-2019. Burgerhulpverleners in Bronkhorst.
Niet alleen is in Bronkhorst een beheerder nodig, ook burgerhulpverleners zijn daar eigenlijk te weinig. Om er van verzekerd te zijn dat een AED kan worden ingezet als dat nodig is, zijn er natuurlijk ook burgerhulpverleners nodig die kunnen worden opgeroepen door HartslagNu (voorheen Hartveiligwonen). Er wordt uitgegaan van 10 burgerhulpverleners per AED,  waarvan er bij een melding 4 opgeroepen worden. Maar in Bronkhorst zijn er momenteel maar 4! Daarmee komt de hulpverlening in het gedrang! Als u een reanimatiediploma heeft, meldt u dan aan bij HartslagNu! Of ga een cursus volgen en meldt u aan!

2018. Ook burgerhulpverleners in andere dorpskernen nodig!
Niet alleen in Bronkhorst zijn die nodig,  maar in meer kernen zijn er echt te weinig. Dat geldt vooral in Rha, Olburgen en in Hoog Keppel zijn er nog maar net genoeg. Als er daar niet meer bij HartslagNu aangemelde burgerhulpverleners worden gevonden kan de hulpverlening een probleem worden. En dat willen we natuurlijk niet laten gebeuren! Vandaar onze dringende oproep: doe een reanimatiecursus en meldt u aan bij HartslagNu!

Next Article